Atminties vėrinys

Atminties vėrinys

Jau metus puoselėjamas „Atminties vėrinys“ prisimena dar vieną išskirtinę asmenybę – Antaną Krutulį, Beatričės švelniai vadintą Tėtušiu…

Antanas Krutulỹs (1887 02 17 -1979 11 26) – lietuvių kultūros veikėjas, pedagogas. Mokytojavęs Seinuose ir Plateliuose, organizavęs chorus ir vaidintojų būrelius, taip pat platino lietuvišką spaudą, rengė kursus suaugusiems ir viešus lietuviškus vakarus, režisavo spektaklius, surengė vaidinimų ir koncertų Vilniuje ir Vilniaus krašte. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, o baigęs medicinos kursus, dirbo karo ligoninėse kartu su D. Alseika ir jo žmona V. Alseikiene. 1918 m. Minske įkūrė Lietuvių sanitarinės pagalbos draugiją su ligonine, kuri vėliau buvo perkelta į Vilnių. 1919–41 m. mokytojavo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, mokytojų seminarijoje, pradžios mokykloje. 1930–36 m. – Vilniaus lietuvių studentų sąjungos dramos sekcijos vadovas, o 1936–1939 m. – Vilniaus lietuvių teatro meno vadovas ir direktorius.
1935 m. Vilniuje surengė lietuvių chorų dainų šventę. 1940–41 m. buvo Vilniaus burmistru ir vienas iš Vilniaus dailės muziejaus steigėjų. Ilgą laiką dėstė Vilniaus J. Tallat – Kelpšos muzikos mokykloje bei išleido “Muzikinių terminų žodyną”.