Muziejaus rinkinys

Muziejaus rinkinyje – apie 2500 eksponatų. Jo pagrindą sudaro B. Grincevičiūtės memorialiniai daiktai, meno kūriniai, biblioteka, fonoteka, foto nuotraukos, laiškai, gaidos ir spaudiniai. Rinkinio formavimo pradžia – 1998 metai, kuomet Beatričės sesuo Kristina Grincevičiūtė – Morkevičienė ir dukterėčia Liucija Grincevičiūtė muziejui perdavė apie 2000 eksponatų.

„Beatričės namų“ biblioteka nėra gausi, tačiau joje – lietuvių, lenkų, rusų ir vokiečių kalbomis išleistos knygos. Seniausios iš jų – dar 1885 m. Varšuvoje išleista M. Batucki knyga “Nowelle I obrazki”, L. Kondratowicza “Wybor poezyj” (1890 m.) ir W.St.Reymont “Fermenty” I ir II tomai ir kt.

Dainininkės plokštelių kolekcijoje – muzikos stilių bei žanrų įvairovė. Ją sudaro instrumentiniai, vokaliniai, choriniai bei pačios Beatričės Grincevičiūtės įdainuoti muzikinių kūrinių įrašai. Galima surasti dainininkų V.Adamkevičiaus, J.Indros, K.Petrausko, N.Gedda, R.Gruszcynski, J.Kiepura, W.Ochman, T.Zylis – Gara atliekamus kūrinius, V.Bellini, Ch.Gounod, R.Leoncavallo, W.A.Mozart, G.Rossini, G.Verdi, R.Wagner operų įrašus, o taip pat ir  simfoninės muzikos kūrėjų B. Bartok, J. Bašinsko, L. van Beethoven, J.Brahms, J.Juzeliūno, П.Чайковский, G.Mahler, V.Montvilos, A.Bruckner ir kt. kūrinius.

Gaidų skyrių sudaro spausdintos gaidos ir rankraščiai. Rankraščių palikime – lietuvių kompozitorių V.Bagdono, V.Baumilo, K.Bružaitės, J.Gaižausko, V.Jurgučio, A.Kačanausko, J.Karoso, A.Kubiliūno, V.Mikalausko, M.Noviko, V.Paltanavičiaus, L.Povilaičio, Vl.Švedo, G.Vanagaitės dainininkei dedikuoti kūriniai. Spausdintų gaidų sąraše – L.van Bethoven, B.Dvariono, E.Grieg, J.Karoso, V.Klovos, V.Kuprevičiaus, J.Tallat – Kelpšos, W.A.Mozart, K.Szymanowski, Fr.Chopin ir daugelio kitų lietuvių, latvių, lenkų, rusų, čekų, vokiečių, italų, prancūzų kompozitorių kūriniai.